Ebook Công nghệ sản xuất chất màu gồm sứ: Phần 2 - TS. Lê Văn Thanh, KS. Nguyễn Minh Phương

Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 của cuốn sách Công nghệ sản xuất chất màu gồm sứ để nắm thêm thông tin về các picmen và chất mầu gồm sứ trên men, sản xuất các picmen và chất mầu trên men, các picmen và chất mầu dưới men cho gốm sứ, các pimen và chất mầu xanh, các pimen và chất mầu đen. Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.