Ebook Công nghệ sản xuất chất màu gồm sứ: Phần 1 - TS. Lê Văn Thanh, KS. Nguyễn Minh Phương

Ebook Công nghệ sản xuất chất màu gồm sứ có cấu trúc nội dung gồm 4 chương. Dưới đây là phần 1 của cuốn sách trình bày nội dung của hai chương đầu gồm: Nguyên liệu để sản xuất các chất màu gốm sứ, thiết bị cho sản xuất chất màu gốm sứ,các bể chứa, máy ly tâm, máy nghiền bi, máy nghiền rung. Cuốn sách là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng đón đọc.