• Giáo trình Photoshop - Diễn đàn Đồ họa

    Giáo trình Photoshop - Diễn đàn Đồ họa

    Giáo trình Photoshop cung cấp cho các bạn những kiến thức về thông tin chung của photoshop; làm việc với vùng chọn; cơ bản về Layer; cách nhập và xử lý văn bản; kỹ thuật vẽ với Pen; chỉnh sửa ảnh; nhóm các bộ lọc; tô vẽ.

     78 p hcmufa 09/05/2015 238 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số