• Bài giảng Kỹ năng thuyết trình - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

    Bài giảng Kỹ năng thuyết trình - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

    Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Kỹ năng thuyết trình" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: kỹ năng mềm, kỹ năng thuyết trình, thuyết trình trong kinh doanh, bài thuyết trình trong các dịp đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung cụ thể.

     78 p hcmufa 07/05/2015 182 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số