• Bài giảng Mỹ thuật tạo hình cơ sở - GV. Nguyễn Thị Kim Thanh (ĐH An Giang)

    Bài giảng Mỹ thuật tạo hình cơ sở - GV. Nguyễn Thị Kim Thanh (ĐH An Giang)

    Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Mỹ thuật tạo hình cơ sở của GV. Nguyễn Thị Kim Thanh (ĐH An Giang) để nắm được mục đích, ý nghĩa của bài học từ đó có nhận thức đúng về sự cần thiết phải trang trí bảng bé ngoan và trường lớp, nơi mình sẽ công tác sau này, nắm phương pháp, các vật liệu cần có để thực hành trang trí một bảng bé ngoan.

     29 p hcmufa 09/05/2015 326 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số