Giáo trình mỹ thuật và phương pháp dạy học mỹ thuật part 1

Giáo trình mỹ thuật và phương pháp dạy học mỹ thuật được biên soạn nhằm mục đích giúp các bạn hiểu biết phương pháp dạy - học mĩ thuật theo hướng phát huy tính tự giác tích cực học tập của học sinh, nắm được một số kiến thức cơ bản và phương pháp vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, tập nặn và tạo dáng, tìm hiểu tác giả, tác phẩm mĩ thuật và tranh vẽ của thiếu nhi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của tài liệu.