Ebook Thiết kế bài giảng mỹ thuật 5 part 1 - Lê Kim Nhung

Ebook Thiết kế bài giảng mỹ thuật 5 part 1 của Lê Kim Nhung giới thiệu tới các bạn những nội dung kiến thức về các nội dung của giáo án giảng dạy mỹ thuật như: Mục đích, yêu cầu, đồ dùng dạy học, hoạt động dạy học ở mỗi bài học của học sinh, thường thức mỹ thuật, xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ, vẽ trang trí, màu sắc trong trang trí,... Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu.