Ebook Thiết kế bài giảng mỹ thuật 4 part 1 - Nguyễn Hữu Hạnh

Mời các bạn cùng tham khảo Ebook Thiết kế bài giảng mỹ thuật 4 part 1để nắm bắt thêm những kiến thức về: Những vấn đề về nội dung và phương pháp dạy mỹ thuật 4, vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, thưởng thức mỹ thuật, tập nặn tạo dáng, vẽ các họa tiết, sắp xếp các họa tiết trong bài trang trí. Tài liệu phục vụ cho các bạn sinh viên ngành sư phạm mỹ thuật tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu.