Ebook Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh - Adam Khoo, NXB Phụ Nữ

Bạn có những ước mơ? Bạn có muốn thay đổi cuộc sống mình trở nên tốt hơn? Bạn muốn có công việc lương cao? Khả năng giao tiếp hoàn hảo? Có được vị thế xã hội?... Và bạn có từng nghĩ và thực hiện để nó trở thành sự thật chưa? Bạn đều có thể làm được điều cần thiết rằng bạn phải làm chủ được tư duy của mình. để biết thêm như thế nào mời bạn đọc quyển sách "Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh".