Ebook Kỹ thuật in lụa: Phần 2 - Quang Bạch (biên soạn)

Ebook Kỹ thuật in lụa: Phần 2 tiếp tục giới thiệu tới các bạn những công thức thường dùng trong kỹ thuật in lụa như công thức in thuốc nhuộm hoạt tính, in bằng thuốc nhuộm hoàn nguyên theo phương pháp potat-rongalit, in bằng thuốc nhuộm nguyên tan theo phương pháp nitrit, in bằng thuốc nhuộm hoàn nguyên theo phương pháp hấp, dùng cho vải hay sản phẩm đã ngâm dung dịch naftolat, in vân hoa màu,... Mời các bạn cùng tham khảo phần hai của cuốn sách sau đây để nắm nòi dung chi tiết hơn.