Chuyên đề báo cáo: Thiết kế logo quảng cáo cho hãng sữa công ty GOLD MILK

Chuyên đề báo cáo: Thiết kế logo quảng cáo cho hãng sữa công ty GOLD MILK cung cấp cho các bạn những thông tin về: Đồ họa mỹ thuật đa phương tiện, công cụ thiết kế photoshop, khảo sát hiện trạng tìm hiểu nhu cầu, phân tích ý tưởng banner. Tài liệu phục vụ cho các bạn sinh viên ngành mỹ thuật tham khảo trong quá trình làm đề tài nghiên cứu.