Bài giảng Đồ họa Raster: Các thuật toán tô màu - Bùi Tiến Lên

Bài giảng Đồ họa Raster: Các thuật toán tô màu có nội dung trình bày bài toán tô màu, các hướng tiếp cận, tô màu theo lân cận, thuật toán cải tiến, tô hình tam giác và một số nội dung khác.