Tuyển tập những tài liệu hay về Mỹ thuật

Nhằm giới thiệu tới các bạn sinh viên những tài liệu hay về lịch sử mỹ thuật, mỹ thuật cơ bản, mỹ thuật tạo hình, mỹ thuật ứng dụng chúng tôi đã soạn ra Tuyển tập những tài liệu hay về Mỹ thuật bao gồm các tài liệu hay như: Lược sử mỹ thuật Việt Nam, nghề thiết kế thời trang, công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ, giáo trình môn học thiết kế trang phục, lịch sử mỹ thuật Việt Nam, lịch sử mỹ thuật Thế giới,...