Sư phạm mỹ thuật: Tuyển chọn những tài liệu hay

Nhằm giới thiệu cho các bạn sinh viên những tài liệu hay về Sư phạm mỹ thuật như: Giáo trình vẽ mỹ thuật 3,4; giáo trình gioa tiếp sưu phạm, phương pháp dạy mỹ thuật, bài giảng mỹ thuật tạo hình cơ sở, giáo trình môn bố cục tranh lụa, giáo trình vẽ mỹ thuật, chúng tối đã soạn ra Bộ sưu tập Sư phạm mỹ thuật: Tuyển chọn những tài liệu hay. Mời các bạn cùng tham khảo.