• Giáo trình Nghệ thuật học

  Giáo trình Nghệ thuật học

  Giáo trình Nghệ thuật học có cấu trúc gồm 5 chương trình bày những nội dung sau: Nguồn gốc của nghệ thuật, một số thành tựu nghệ thuật phương tây, một số thành tựu nghệ thuật cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đặc trưng của các loại hình nghệ thuật. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên ngành mỹ thuật tham khảo trong quá...

   116 p hcmufa 13/12/2013 1079 2

 • Giáo trình Lịch sử mỹ thuật công nghiệp

  Giáo trình Lịch sử mỹ thuật công nghiệp

  Giáo trình Lịch sử mỹ thuật công nghiệp cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức về: Khái niệm Design (Mỹ thuật công nghiệp), Design sản phẩm và Design đồ họa, cách mạng công nghiệp, phong cách trẻ, nghệ thuật mới, phong cách trẻ Đức, nghệ thuật mới Pháp(Art nouveau), nghệ thuật mới Bỉ, phong cách trẻ giữa nghệ thuật và công nghiệp. Mời các...

   60 p hcmufa 13/12/2013 828 4

 • Giáo trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam

  Giáo trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam

  Giáo trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam có cấu trúc gồm 5 chương trình bày về những nội dung sau: Mỹ thuật nguyên thủy và thời đại đồ đồng, mỹ thuật Việt Nam thời kỳ Phong kiến, mỹ thuật Việt Nam thời Pháp thuộc, mỹ thuật Việt Nam từ 1945 đến 1975, mỹ thuật dân gian và mỹ thuật ít người Việt Nam. Tài liệu lòa nguồn tham khảo hữu ích cho...

   53 p hcmufa 13/12/2013 2473 5

 • Giáo trình lịch sử mỹ thuật thế giới

  Giáo trình lịch sử mỹ thuật thế giới

  Mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình lịch sử mỹ thuật thế giới để nắm bắt thêm thông tin về mỹ thuật nguyên thủy, mỹ thuật Ai Cập cổ đại, mỹ thuật Hy Lạp cổ đại, mỹ thuật phương đông cổ đại, mỹ thuật Nhật Bản, mỹ thuật Ấn Độ, mỹ thuật trung cổ và phục hưng, mỹ thuật trung cổ phương tây, mỹ thuật thế kỷ XVII và thế kỷ...

   44 p hcmufa 13/12/2013 2092 4

 • Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản VN

  Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản VN

  Mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản VN để có thêm thông tin kiến thức về đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản VN, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh dành chính...

   125 p hcmufa 13/12/2013 106 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng) - Bộ giáo dục và đào tạo

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng) - Bộ giáo dục và đào tạo

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng) của Bộ giáo dục và đào tạo trình bày với người học đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế, hàng hoá và tiền tệ, phương thức sản xuất tư...

   25 p hcmufa 12/12/2013 139 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số