• Bài giảng về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Mục tiêu của môn học: Cung cấp cho SV những nội dung cơ bản đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam; Xây dựng cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng; Giúp sinh viên vận dụng kiến thức để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.

   81 p hcmufa 13/12/2013 176 0

 • Tài liệu Đề cương chi tiết môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tài liệu Đề cương chi tiết môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tài liệu Đề cương chi tiết môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam cung cấp cho các bạn sinh viên những nội dung kiến thức về nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn học, sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh dành chính quyền, đường lối kháng chiến chống...

   44 p hcmufa 13/12/2013 251 0

 • Bài Thuyết Trình đường lối cách mạng ĐCSVN

  Bài Thuyết Trình đường lối cách mạng ĐCSVN

  Nội dung bài thuyết trình: Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc ra đời của Đảng, sự ra đời của Đảng là kết quả của một quá trình lựa chọn con đường cứu nước, Đảng ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, ý nghĩa sự ra đời của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hcmufa 13/12/2013 136 0

 • Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản VN

  Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản VN

  Mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản VN để có thêm thông tin kiến thức về đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản VN, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh dành chính...

   125 p hcmufa 13/12/2013 106 0

 • Ebook Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (chủ biên)

  Ebook Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (chủ biên)

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, đúc kết lại. Ebook Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có kết cấu nội dung bao gồm các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp hợp lý, logic, đảm...

   237 p hcmufa 12/12/2013 217 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng) - Bộ giáo dục và đào tạo

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng) - Bộ giáo dục và đào tạo

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng) của Bộ giáo dục và đào tạo trình bày với người học đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế, hàng hoá và tiền tệ, phương thức sản xuất tư...

   25 p hcmufa 12/12/2013 136 0

 • Ebook Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Ebook Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Ebook Triết học Mac - Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập phần 1 là tài liệu hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu môn Triết học, có cấu trúc nội dung gồm 14 chương, mỗi chương sẽ đưa ra phần đề cương bài giảg và những câu hỏi (kèm đáp án) nhằm hệ thống lại kiến thức về môn Chủ nghĩa Mac - Lênin. Mời các bạn cùng đón...

   142 p hcmufa 12/12/2013 142 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số