• Bài giảng Sơ đồ tư duy

    Bài giảng Sơ đồ tư duy

    Bài giảng Sơ đồ tư duy sau đây với chủ đề "Technology and You" nhằm giúp người học cách lập bản đồ tư duy, cách suy nghĩ cho một vấn đề, kết quả đạt được khi không sử dụng bản đồ tư duy và khi sử dụng.

     29 p hcmufa 07/05/2015 77 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số